لیست استان ها

نام رتبه hdi امتیاز hdi رتبه hci امتیاز hci
آذربایجان شرقی 23 51.9 12 58.5 نمایش پروفایل
آذربایجان غربی 3 65.6 28 42.2 نمایش پروفایل
اردبیل 14 68 4 67.4 نمایش پروفایل
اصفهان 18 43.8 32 54.7 نمایش پروفایل
البرز 22 46.5 9 61.9 نمایش پروفایل
ایلام 20 46.4 22 67.8 نمایش پروفایل
بوشهر 27 73.9 14 38 نمایش پروفایل
تهران 14 52.3 27 66.1 نمایش پروفایل
چهارمحال و بختیاری 4 39.2 20 58.5 نمایش پروفایل
خراسان جنوبی 22 36 16 39.5 نمایش پروفایل
خراسان رضوی 5 46.9 17 67.4 نمایش پروفایل
خراسان شمالی 11 36.2 6 59.3 نمایش پروفایل
خوزستان 13 45.2 5 62.9 نمایش پروفایل
زنجان 29 55.5 28 47.8 نمایش پروفایل
سمنان 2 42 25 44.1 نمایش پروفایل
سیستان و بلوچستان 9 47.5 24 48.9 نمایش پروفایل
فارس 1 47.7 29 65.7 نمایش پروفایل
قزوین 23 60.4 2 62.1 نمایش پروفایل
قم 3 45.3 20 36.6 نمایش پروفایل
کردستان 23 39 7 46.2 نمایش پروفایل
کرمان 7 55.1 12 40.6 نمایش پروفایل
کرمانشاه 11 41.7 3 43.8 نمایش پروفایل
کهگیلویه و بویراحمد 3 42.3 19 72 نمایش پروفایل
گلستان 13 35.9 1 54 نمایش پروفایل
گیلان 26 39 28 35.1 نمایش پروفایل
لرستان 27 38.8 20 49.2 نمایش پروفایل
مازندران 11 70.8 3 73.4 نمایش پروفایل
مرکزی 24 63.2 12 63 نمایش پروفایل
هرمزگان 1 70.2 23 74.1 نمایش پروفایل
همدان 29 48.9 19 61.3 نمایش پروفایل
یزد 31 38.5 7 56.3 نمایش پروفایل